Северна Гърция

От Оксипедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Северна Гърция няма антипод, а по-скоро опонира на образа на Елада.

Населението на Северна Гърция, в зависимост от влагания в понятието историко-географски смисъл, възлиза на 3-4 млн. към 2011 г. В абсолютно изражение то е приблизително колкото това на метрополията на гръцката столица Атина.

Семантика и употреба[редактиране]

В зависимост от влагания смисъл, може да има различни дефиниции, дори етнографски. [1] Извън етноконфесионалното разбиране за обхвата на Северна Гърция са областите Равеница и маркграфство Бодоница в Същинска Гърция и полуостров Майна в Пелопонес, заселени от склавини през средновековието.

Терминът "Северна Гърция" е широко използван в самата Гърция основно за означение на Егейска Македония и Западна Тракия, администрирани от Солун. За целта съществува специално министерство за Македония и Тракия, по-известно като "Министерство на Северна Гърция" до 1988 г.

Обхват[редактиране]

В зависимост от влагания контекст, към Северна Гърция приспада Епир, а понякога и Тесалия. Тази употреба основно се отнася за всички "новоосвободени гръцки земи" по силата на резултатите от балканските войни и ПСВ. Районът на Тесалия, без този около Еласона, е присъединен към Кралство Гърция по силата на сепаративния Цариградски договор (1881) и като компенсация за неучастието на Гърция в освобождението на България. Предходно, или в периода 1832-1881 години, под Северна Гърция се разбират собствено и най-общо всички гръцки земи останали под османска власт и намиращи се северно от граничната линия Арта-Волос.

Собствено, до балканските войни и ПСВ, единствените исторически гръцки земи под османска власт останали основно в Епир около Арта и Превеза - до неправата мислена линия от Амудия (историческа Спладза) до Велика, като от 1881 г. с Тесалия към кралство Гърция бил присъединен и района на Тирнавос, северно от Лариса.

Днес Северна Гърция е също така и един от общо четирите гръцки региони за планиране, създаден за статистически цели от Европейския съюз. Статистическият район до 2014 г. обхваща четири гръцки административни региони: Източна Македония и Тракия, Централна Македония, Западна Македония и Тесалия. От началото на 2015 г. гръцките региони за планиране са преформулирани, като вместо Тесалия към Северна Гърция е придаден Епир. [2] Това вътрешно-административно деление на ЕС не се ползва в Гърция за всякакви административни цели.

Най-общо, дори лингвистично, Северна Гърция се отнася до областите на север от Същинска Гърция, или както е по-известна екзонимно - до Елада. [3]

В България, под Северна Гърция обичайно /но не и политкоректно/ се разбира само гръцката част от Македония и Тракия без островите Тасос /който е административно към Македония/ и Самотраки /който е административно към Тракия/. И двата острова са под българска власт и управление по време на ВСВ в периода 1941-1944 години.

Население[редактиране]

Историко-географска област Административна област Население
(2011)
Общо Забележки
Егейска Македония Западна Македония, Централна Македония и Източна Македония 2,487,384 Солун
Западна Тракия Източна Македония и Тракия 367,393 Комотини Гърция признава наличието на турско малцинство на тази територия спрямо т.нар. помаци.
Епир Епир (административна област) 357,203 Янина От 2015 г.
Тесалия Тесалия 735,410 Лариса До 2015 г. Понякога Тесалия също така е придавана към Централна Гърция.
Общо за Северна Гърция 3,947,390 Солун Към 2011 г. и докъм 2015 г. без Епир - 3,590,187. Към 2011 г. и след 2015 г. без Тесалия - 3,211,980. Към 2011 г. без Епир и Тесалия - 2,854,777. Към 2011 г. без Солун - 2,842,930.

Бележки[редактиране]

Вижте също[редактиране]

Външни препратки[редактиране]