Поговорки и Скоропоговорки

От Оксипедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
 • Аз ваша, ти наша, кой ще вари кàша?
 • Ако би всяка муха мед брала, бръмбарът би набрал най-много.
 • Ако прави, що знае, той не знае що прави.
 • Баба Боба бави боба, бави Боби.
 • Видяла жабата, че коват бивола, и тя навирила крак.
 • В тиха вода по-високо поли вдигай.
 • Веднъж тиква на вода, дваж тиква на вода, трети път- без вода и без тиква.
 • Вода въз баир не върви.
 • Главата е по-стара от книгата.
 • Гнила глина гние.
 • Добри дроби добре дробя!
 • Калпак над калпак, под калпак пак калпак!
 • Капка камък копае.
 • Кантар катран тегли.
 • Карикатурата на карикатуриста окарикатурява окарикатурения от карикатуриста.
 • Който лапа, той се цапа.
 • Който прибързва, той се завързва.
 • Който няма воля, всичко е неволя.
 • Който лъже, на въже!
 • Покажи ми лъжеца, да ти кажа крадеца.
 • Недей учи Варвара, как се прави попара!
 • Не е страшно куче, кое лае, а кое дебне.
 • Нехайник нехайника в механата среща.
 • Ни мене лозе, ни тебе грозде.
 • Орач оре равно поле, ни се рало види, ни орач се чуе. (къртица)
 • По ливади свещи горят, слънце грее, не ги топи, вятър вее, не ги гаси.
 • Сетила се леля за къделя, пък то било неделя!
 • С ушите си круши брули.
 • С добри думи само сирене става!
 • Фърка, фърка, дор побърка!
 • Човешкото око е от море взето.
 • Окото му в просото.
 • Разградена градина, заградена пустиня.
 • Рекох да ти река, па не те ти рекох; па си рекох, ха да ти река, че да не речеш – рече да ми рече, па не ми рече.
 • Родил се, бирата да хаби!
 • Русо прасе просо пасе; паси, прасе опрасено, русо просо некосено.
 • Русо прасе просо пасе. Паси прасе - непрасено. Расти просо - некосено.
 • По-добре невричането от невършеното.
 • Под бук лук, над бук звук.
 • Под пепелец въгленец.
 • Познавам доброто, но не ми стига среброто.
 • Шейсет и шест шопа, шоп след шоп!
 • Наредили се шопи трева да косят: шоп след шоп, шоп след шоп.
 • Шегувай се колкото щеш, но не пипай, дето щеш.
 • Ших ширит, свих ширит, ших, свих сив ширит.
 • Що ли мисли камилата, що ли камиларят.
 • Що око видяло, ако би се яло, не би нищо останало.
 • Охо-Ихо гладно ляга.